Home| All Programs| Today added Progs| Download Status| Customers opinion| Helpdesk| Shopping cart

Program Search:

Shopping Cart:
*Note: Minimum order cost: €20
Maximum Total Price: €1500
We Recommend:
J. et al Olpp Nama-Grammatika PDF eBook German €10 buy downloadAfrikaans
1977
ISBN: 062103617X
PDF
pages: 157

Hierdie handboek vir die praktiese aanleer van Nama berus op die Afrikaanse vertaling van eerw. Johannes 01pp se handgeskrewe grammatika, soos vertaal deur J.C. van Logge-renberg.

Die boek soos verwerk en verbeter deur mev. H Kriiger is bedoel om in Vi leemte te voorsien waar daar tans geen Afrikaanse of Engelse Nama grammatikas beskikbaar is nie en aangesien Vi gemoderniseerde handboek nie binnekort ver-wag kan word nieā€¢ Die onderhawige boek verskyn in die ge-standaardiseerde ortografie soos dit in 1970 vasgele is en in skole gebruik word.

Die Departement van Bantoe-onderwys is dank verskuldig aan sowel die Evangeliese Lutherse Kerk (destyds Rynse Sending) asook aan mev. H.J. Kriiger wat kopieregte aan ons verleen het.Download File Size:46.31 MB


J. et al Olpp Nama-Grammatika PDF eBook German
€10
Customers who bought this program also bought:

Home| All Programs| Today added Progs| Download Status| Customers opinion| Helpdesk| Shopping cart      
Copyright 2006-2010 ©   LPStore   All Rights Reserved

Adobe Acrobat Pro DC 2017.012.20093 Multilingual €68


MathWorks MATLAB R2018a x64 (2 dvd) €100


Adobe Acrobat Pro DC 2017.009.20058 Multilingual for Mac €68

                                       

Cambridge University History Collection PDF eBooks €100

                   

DxO Optics Pro 11.4.0 Build 11979 Elite Multilingual x64 €22


SketchUp Pro 2018 18.0 x64 €30


Corel Painter 2018 18.1.0.651 Multilingual x64 €40